top of page

Ervina Ropas (1890-1962) - glasbena pedagoginja in skladateljica

Glasbena pedagoginja in skladateljica Ervina Ropas se je rodila 25. julija 1890 v Novem mestu, kjer je končala tudi osnovno šolo in pri svojem očetu Lavoslavu, bančnemu uradniku in pevovodji Dolenjskega pevskega društva, in skladatelju Ignaciju Hladniku pridobila osnovno glasbeno izobrazbo. Od leta 1907 do 1911 je v Mariboru obiskovala učiteljišče. Po maturi je bila do leta 1919 zaposlena kot učiteljica, nato pa študirala na pedagoškem oddelku konservatorija Glasbene matice v Ljubljani. Po opravljenem državnem izpitu iz glasbe (1922) je na učiteljišču v Mariboru poučevala glasbeno teorijo, petje in violino. Pod njenim vodenjem je pevski zbor zavoda napredoval do koncertne ravni in je z njim večkrat nastopala po raznih krajih, tudi v Ljubljani.

 

Ervina Ropas je že pri sedemnajstih letih napisala prvo skladbo za štiriglasni ženski pevski zbor (Naša zvezda, 1907), kot skladateljica pa je bila dejavna do nemške okupacije. Napisala je tudi skladbe za mešane, moške in mladinske zbore.

Vojna leta je kot izgnanka preživela v Arandjelovcu, po vrnitvi v domovino pa je do upokojitve v rojstnem Novem mestu na gimnaziji poučevala glasbo, po upokojitvi leta 1945 pa je vodila pevske zbore, med drugim tudi Okrajni učiteljski pevski zbor v Novem mestu. Že po enem letu delovanja je zbor pod njenim vodstvom prejel Trdinovo nagrado z utemeljitvijo, da je »najmočnejši na Dolenjskem, saj ima nad 90 pevcev. V enem letu, odkar ob­stoji, je imel že 10 koncertov in tako posredoval slovensko pesem najširšim množicam delovnega ljudstva. Hkrati je pa Okrajni pevski zbor prosvetnih delavcev tista gonilna sila, ki vpliva na pevsko kulturo vse Dolenjske, kajti člani tega zbora so že usta­novili ali pa poživili nad 30 mo­ških, ženskih, mladinskih in pio­nirskih pevskih zborov« (Dolenjski list, 12. november 1954).

 

Ervina Ropas je umrla 16. februarja 1962 v Novem mestu in je pokopana v Šmihelu.

 

Viri:

bottom of page