top of page

MARTA SLAPAR - farmacevtka, gospodarstvenica

 

rojena Marta Gizela Jožefina Mušič

(19. 3. 1907 v Novem mestu/2. 9. 1973 v Ljubljani)

Bila je vodja lekarne novomeške bolnišnice (1947–1954) in dolenjske podružnice Slovenskega farmacevtskega društva (1952–1968). V Krki, tovarni zdravil, je bila od vsega začetka odgovorna za celotno proizvodnjo in njeno kakovost, hkrati pa je vodila vsa tehnološka in druga strokovna dela.* Prevzela je strokovni del industrijske tehnologije izdelave zdravil in v sodelovanju s tujimi insitucijami podjetju odprla pot v svet.

* Duša, Z. (ur) (2004): Knjiga o Krki: 1954–2004. Novo mesto: Krka, d. d., Novo mesto.

2023-nepozabne_03-5 copy.jpg

Marta Slapar, hrani kolektiv Pozabljena polovica Novega mesta.

Arhivska objava iz leta 2019 s tedaj dostopnimi viri:

Mag. Marta Slapar, roj. Mušič (1907-1973) - farmacevtka, gospodarstvenica

Raziskava in priprava orisa življenja in dela Marte Slapar v teku ...

bottom of page