top of page

V SdDBk so se s slikanico Kam bi šel, kam bi šel? poklonili Veri Albreht

Skrita literarna dediščina Dolenjske in Bele krajine, 1. knjiga

Vera Albreht: Kam bi šel, kam bi šel?

Ilustrirala: Tea Skupek

Spremno gradivo: Jasna Švajger

Oblikovanje: Ivo Šteblaj

Tisk: BS team, Srečko Berus, s. p.

Št. strani: 56

Cena: 15 evrov

Kontakt za naročila: sddbk17@gmail.com


Slikanica s pesmimi Vere Albreht Kam bi šel, kam bi šel?, ki je izšla konec novembra pri Slavističnem društvu Dolenjske in Bele krajine, je prva knjiga zbirke Skrita literarna dediščina Dolenjske in Bele krajine, zasnovane, da bi opozorili na avtorice in avtorje, ki so bili v preteklosti pomembni za lokalno okolje in širše, vendar so zaradi različnih okoliščin prešli v pozabo oz. je spomin nanje obledel. Slikanica je hkrati tudi prispevek društva k projektu Pozabljena polovica Novega mesta, ki ga bodo v naslednjih letih še dopolnili z zbirko neobjavljenih pravljic Ilke Vašte (rokopise hranijo v Knjižnici Mirana Jarca Novo mesto) in izborom besedil Marice Strnad.


Vera Albreht je bila Trdinova nagrajenka za leto 1961, vsaj starejši pa se še spomnijo njenih pesmi, ki so izhajale v Cicibanu ali drugih revijah in so jih prebirali svojim otrokom. Zadnja desetletja je njene pesmi sicer izpodrinila sodobna izvirna in prevedena literatura, vendar je mogoče najti v pesmih Vere Albreht motive, ki lahko mikajo tudi sodobnega otroka in oživljajo, spodbujajo njegovo domišljijo.

V Slavističnem društvu Dolenjske in Bele krajine so se odločili, da avtorico ponovno odkrijejo in jo vrnejo otrokom, zato so izbrali dvajset pesmi, med katerimi nekatere sploh še niso bile objavljene niti v revijah za otroke, kar daje knjižni izdaji SdDBk še dodatno vrednost. Opremljene so s kakovostnimi ilustracijami novomeške ilustratorke Tee Skupek, ki kar vabijo k pogovoru. Pesmim in ilustracijam so dodani slovarček besed, predlogi za poustvarjanje ob pesmih in ilustracijah, predstavitev pesnice in ilustratorke ter spremna beseda o pomenu branja poezije v zgodnjem otroštvu.


V nastajanje slikanice je bila od vsega začetka vključena pranečakinja in skrbnica literarne dediščine Vere Albreht, dr. Alenka Župančič, ki se je 5. decembra 2019 na Osnovni šoli Drska udeležila tudi prve javne predstavitve knjige, obogatene s prisrčnim nastopom učencev šole gostiteljice.

JJB

Comments


bottom of page